Általános

Az általános könyvelési szolgáltatásban az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

 • Az összes - nekünk átadott - bizonylat iktatását a bizonylatok nyomon követhetősége, ez esetleges vitás kérdések elkerülése, illetve egyes - a törvény adta - kedvező adózási lehetőségek - az ügyfelek érdekében történő - érvényesítése miatt
 • A beérkezett bizonylatok rögzítése a könyvelőprogram megfelelő moduljában
 • A pénztárbizonylatok kinyomtatása a könyvelőprogramból a vonatkozó törvényeknek megfelelően
 • A Megbízóra vonatkozó gyakorisággal az Általános Forgalmi Adó bevallást alátámasztó analitikus kimutatások elkészítése, bevallások határidőre történő elkészítése és benyújtása az állami adóhatósághoz
 • A vonatkozó törvényben foglalt bevallás - és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartás - elkészítése és benyújtása az állami adóhatósághoz az államháztartással szembeni kötelezettségekről és támogatási igényekről
 • A Társasági és Osztalékadó bevallások elkészítése és benyújtása az állami adóhatósághoz
 • A Megbízóra vonatkozó helyi adó bevallások elkészítése és benyújtása az önkormányzathoz
 • A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján
 • A könyvelési anyagok feldolgozását követően a bizonylatok archiválása és megőrzése a törvényi feltételeknek megfelelően
 • A Megbízó képviselete az állami és egyéb hatóságok felé, amennyiben a hatóságok kezdeményezik az egyeztetést, ellenőrzést, vagy bármilyen egyéb eljárást
 • A vegyes könyvelés és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése részletesen:
  • Immateriális javak kartonjainak vezetése és főkönyvi könyvelésük, az értékcsökkenést is ideértve
  • A tárgyi eszközök kartonjainak vezetése és főkönyvi könyvelésük, az értékcsökkenést is ideértve
  • A befektetett pénzügyi eszközök kartonjainak vezetése és főkönyvi könyvelésük
  • Az adóügyek könyvelése
  • Az évi nyitótételek könyvelése
  • Az évi zárótételek könyvelése
  • A kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítése
  • A bevallások benyújtását megelőző 2. napon a Megbízó tájékoztatása a fizetési/visszaigénylési kötelezettség összegéről
  • A Megbízó tájékoztatása negyedévente a vállalkozás ügyeiről, gazdasági helyzetéről