Bér, TB, Munkaügy

Bérszámfejtési feladatok, melyeket cégünk vállal

 • Havi bérszámfejtés elvégzése
 • Bérjárulék -utalási listák készítése
 • Bérlisták készítése
 • Levonások nyilvántartása
 • Kilépő adatlapok elkészítése és kiadása
 • Munkaviszony létesítéssel kapcsolatos jelentések, igazolások kiadása (munkaszerződés, dolgozó személyi adatai, iskolai végzettség, stb. papírok, T1041)
 • Hóközi kifizetések elszámolása
 • Munkaszerződés szerinti alapbér és pótlékok, kiegészítő fizetések, teljesítménybérek, darabbérek kiszámolása, az MT. ill. helyi megállapodások, egyéni megegyezések alapján juttatott természetbeni juttatások elszámolása, nyilvántartása
 • Bér főkönyvi feladásának elkészítése, esetlegesen munkaszámokra történő felosztás szerint
 • Jelenléti ív
 • 08, 58 bevallások, egyéb havi és éves bevallások

Munkaügyi feladatok

 • Munkaszerződések, munkaszerződés módosítások
 • Munkaköri leírások elkészítésében segítség
 • T1041 jelentés elkészítése
 • Munkaviszony megszűnéssel, megszűntetéssel kapcsolatos iratok elkészítése
 • Munkaviszony igazolások kiadása + keresetigazolás
 • Munkaügyi személyügyi nyilvántartás vezetése

Munkaügyi bér és létszám statisztikák készítése

 • Napi létszám, záró és nyitó létszám meghatározása
 • Átlagos állományi létszám meghatározása
 • Állományi listák készítése
 • Havi illetve éves munkaügyi jelentés készítése
 • Májusi statisztikai jelentés készítése
 • Szeptemberi kereseti statisztika készítése
 • Munkaidő mérleg készítése

Bér és társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése

 • Számfejtéshez kapcsolódó utalások előkészítése
 • Havi jelentések készítése (önkéntes, önsegélyező, egészségpénztár) megállapodás vagy munkaszerződés tartalmazza, (dolgozó csekken rendezi/vagy egyedi, hogy listát kap az összegről és a számlaszámról)
 • Adóhatóság felé havi bevallások elektronikus elkészítése, regisztrációs kóddal beküldjük mi a NAV részére
 • NYENYI lapok készítése, évközi NYENYI is
 • Társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos adatok továbbítása